تعمیر تلویزیون سامسونگ(Samsung)

برای تعمیر تلویزیون خود با شماره نمایندگی 66382329-66863221  تماس حاصل فرمایید

در صورت ثبت سفارش به صورت آنلاین از تخفیف 15 درصدی بهرمند گردید.

تعمیر تلویزیون سامسونگ(Samsung)

خرابی تلویزیون سامسونگ(Samsung) ممکن است برای تلویزیون یکسری مشکلاتی راپیش بیاوردکه شما رانگران کند امانگران نباشید، نمایندگی تعمیر تلویزیون سامسونگ نماسرویس به کمک شماخواهد آمد تامشکل رارفع نماید. امروز میخواهیم مشکلات وایرادات نحوه تعمیر تلویزیون سامسونگ  رابررسی کنیم.

طی چند سال اخیر، برند سامسونگ(Samsung) وکلیه محصولات آن، جزنام آشناترین وپرفروشترین کالاها نزدکاربران ومشتریهای لوازم خانگی بوده است. امابا وجوداین محبوبیت، محصولات خانگی سامسونگ(Samsung) نیزمانند محصولات برقی سایر شرکتها وبرندهای معتبر، ممکن است دچار مشکلاتی بشوندکه سبب بروز اختلال درعملکرد درستشان شود. تلویزیونهای سامسونگ(Samsung) هم ازاین قاعده مستثنی نیستندو همواره امکان واحتمال بروز اختلال وهرگونه مشکلی درروند عملکرد صحیح آنها وجود دارد. اگرشماهم یکی ازکاربران تلویزیونهای این برند هستید، باماتا انتهای این مقاله همراه باشید، چراکه درمقاله پیش روسعی داریم شما رابارایجترین مشکلات تلویزیونهای سامسونگ(Samsung) آشنا کنیم.

همانطور که گفته شد این محصولات ممکن است دچار نقص هایی شوند؛ از قبیل:

 1. به دفعات تلویزیون سامسونگ(Samsung) خاموش و روشن می شود
 2. تاخیر در روشن شدن تلویزیون سامسونگ
 3. قطعی صدا یا تصویر تلویزیون سامسونگ(Samsung)
 4. تلویزیون سامسونگ پس از روشن شدن و بالا آمدن لوگوی آن، دوباره خاموش میشود
 5. تلویزیون سامسونگ در حالت استند بای باقی میماند، یعنی بدون روشن شدن، چراغ پاور به چشمک زدن ادامه میدهد
 6. تلویزیون سامسونگ پس از مدتی، خود به خود خاموش میشود.
 7. تلویزیون سامسونگ هنگ میکند
 8. تصویر تلویزیون سامسونگ از بالا تیره و روشن میشود

اگر شما هم ازکاربران تلویزیونهای سامسونگ هستید واخیرا باچنین مشکلاتی مواجه شده اید. پس همراهیتان درادامه مطلب الزامی است! پیشنهاد میکنیم بامادر ادامه همراه باشید چراکه قصد کمک شما دررفع مشکلات راداریم. در ادامه بررسی مشکلات تلویزیونهای سامسونگ و تعمیر تلویزیون سامسونگ، لیستی ازشکایات کاربران محصولات رادربالا مطالعه فرمودید. این لیست شمارااز علت اصلی عملکرد نادرست تلویزیونتان مطلع میکند. علت بروز چنین مشکلاتی، دراکثر قریب به اتفاق مواقع، ازخرابی مین برد یابرد اصلی تلویزیون سامسونگ نشات میگیرد.

بهتراست بادیدن حتی یک مورد ازمشکلات بالادردستگاه خود، هرچه سریعتر درصدد رفع آن ایرادو تعمیر تلویزیون سامسونگ مین برد یابرد اصلی برآیید. زیرا باگذشت زمان وتعلل دربرطرف کردن چنین ایراداتی در تلویزیون، اوضاع مدام بجای بهتر شدن بدتر شده ودیگر قطعات سالم هم درگیر ودرچار آسیب میشوند.

به دفعات تلویزیون ساموسونگ(Samsung) خاموش و روشن میشود:

تلویزیون سامسونگ خاموش و روشن می شود حال دیدن برنامه مود علاقتان هستید. ناگهان تلویزیون سامسونگ(samsung) خاموش و روشن می شود میتواند بسیارآزاردهنده باشد.
خیلی مواقع به علت اختلال برد پاور تلویزیون سامسونگ ممکن است تلویزیون Samsung بارها خاموش وروشن شود. مشکل دربعضی ازسریهای سامسونگ وجود دارد. نمایندگی تلویزیون سامسونگ نماسرویس میتواند بابررسی کامل برد به تعمیر تلویزیون سامسونگ بپردازد.

برای دانستن اطلاعات بیشتر درمورد مشکل فوق میتوانید اینجارا کلید کنید.

برد-تعمیر-تلویزیون-سامسونگ-نمایندگی-تلویزیون-سامسونگ
برد تعمیر تلویزیون سامسونگ نمایندگی تلویزیون سامسونگ

تاخیر در روشن شدن تلویزیون سامسونگ(samsung):

تاخیر در روشن شدن تلویزیون سامسونگ(samsung) دلیلش که چندسالی است ازاین تلویزیون استفاده میکنید. این دلیل، دلیل قانع کننده برای خرابی نیست. خراب شدن پاور برد تلویزیون سامسونگ میتواند باعث بروز مشکل شود. که هرچه زودتربه نمایندگی تلویزیون سامسونگ نماسرویس نسبت تعمیر تلویزیون سامسونگ مراجعه نمونده تاازکامل خاموش شدن تلویزیون سامسونگ جلوگیری شود.

برد-تعمیر-تلویزیون-سامسونگ-نمایندگی-تلویزیون-سامسونگ
برد-پاور-تعمیر-تلویزیون-سامسونگ-نمایندگی-تلویزیون-سامسونگ

تصویر تلویزیون سامسونگ وجود دارد اما صدا قطع است:

تصویر تلویزیون سامسونگ وجود دارد اما صدا قطع است

تصویر تلویزیون سامسونگ وجود دارد اماصدا قطع ممکن است بعداز روشن کردن تلویزیون یاحتی وسط دیدن فیلم شاهد قطع شدن صدا تلویزیون سامسونگ باشید. در ابتدا بلندگوهارو چک کرده، ممکن است اتصال درسیمها یاخراب شدن بلندگوها علت آن باشند. اگرهمیشه مشکل پیش میاید شاید ایراد ازبردآن است. تعمیر تلویزیون سامسونگ  مخصوصا برآن کارراحتی نیست. پس بهتر است ازیک متخصص کمک بگیرید.

درنگاه اول به اختلالات بالا، متخصصان مشکوک بوجود ایرادی دربخش پاوربرد تلویزیون سامسونگ میشوند پس ابتدااین بخش ازدستگاه موردبازرسی قرار میگیرد. حساسیت بالا ونقش اساسی این قطعه، درکارکرد تلویزیون دارد، نیازمند دقت واحتیاط بالا وبدون خطای شمابه عنوان تعمیرکار است.

لذارخ دادن هرگونه خطا واشتباهی ازجانب شما درامر تعمیراین بخش پرکاربرد، باعث بروز اشکال وایرادات بیشتربرای سایر قطعات وبخشهای تلویزیون شده وبه جای بهتر شدن اوضاع، شرایط وخیمتر میشود.

پس اگربا چنین مواردی روبه رو شدید ودرصدد تعمیر تلویزیون سامسونگ توسط شخص خودتان برآمدید، باتوجه نداشتن تخصص دراین موارد، شما توصیه میکنیم ازاقدام  اینکار جدا خودکاری کردن وبانمایندگیهای تعمیرات تلویزیون سامسونگ تماس گرفته ودستگاه خود رابه آنها بسپارید. هم هزینه کمتری متحمل میشوید وهم درمدت زمان کوتاه تری دوباره میتوانید پس ازتعمیر دستگاتان، ازآن استفاده کنید.

تلویزیون سامسونگ تصویر ندارد اماصدا دارد

وقتی تلویزیون ال ای دی سامسونگ صدا دارد تصویر ندارد مشکل درقسمت بک لایت تلویزیون سامسونگ استکه تعمیر درمنزل ویادر نمایندگی سامسونگ انجام میشود خرابی بک لایت درتلویزیونهای ال ای دی شایع است ودرتلویزیونهای ال ای ای سریFسامسونگ خرابی بک لایت بیشتر میباشد.

برای دانشتن یسشتر درمورد این نوع خرابی اینجا راکلید کنید

تلویزیون سامسونگ پس از روشن شدن و بالا آمدن لوگوی آن، دوباره خاموش میشود

برد بک لایت و ال ای دی های داخل پنل، نور بک لایت رامیسازند دراین ایراد بیشترین احتمال خرابی رادارند. تعمیر کردن بک لایت بدون کمک گرفتن ازیک نیروی متخصص میتواند آسیب وخسارت جدی تلویزیون وارد کنند

کمی بعد ازاینکه  تلویزیون سامسونگ Samsung روشن شد وتصویر قطع خرابی دربرد بک لایت تلویزیون سامسونگ(Samsung )باعث میشوداین اتفاق برای تلویزیون شما بیوفتد. شما توصیه میکنیم اگر دراین کار حرفه نداریدبه هیچ عنوان دست نزنید چون باعث اسیب بیستر میشود. حتمابا نمایندگی تعمیر تلویزیون سامسونگ(Samsung) نماسرویس تماس حاصل فرمایید.

تلویزیون سامسونگ در حالت استند بای باقی میماند، یعنی بدون روشن شدن، چراغ پاور به چشمک زدن ادامه میدهد

ابتدا برد پاور رابررسی کنید اگراین قطعه ولتاژ کافی رابه دیگر بخشهای تلویزیون نرسانند، دستگاه خاموش شده ودر حالت استندبای قرار میگیرد. امااگر برد پاور مشکل نداشت مین بورد رامورد بررسی قرار دهید. مین بورد باید تعمیر شود تابه سایر اجزای دستگاه آسیب نرساند دقت کنید کیفیت کابل HDMI درنحوه عمل کرد تلویزیون بسیار موثر است. پس درانتخاب اینکار دقت کنید. زیرا استفاده ازکابلهای نامرغوب باعث سوختن CPUونهایتا خرابی مین بورد خواهد شد. خاموش شدن ناگهانی تلویزیون سامسونگ، نداشتن صدا، قطع ووصل شدن تصویر وروشن نشدن دستگاه همگی ازنشانه خرابی مین بورد هستن که امکان دارد دراثر استفاده مداوم ازقابل تقلبی ایجاد شده باشند. برای تعمیر تلویزیون سامسونگ خود حتما با ما در ارتباط باشید.

تلویزیون سامسونگ پس ازمدتی، خود به خود خاموش میشود.

تلویزیون سامسونگ پس ازمدتی، خود به خود خاموش میشود پیدایش این مشکل رایج درتلویزیونها دلایل متفاوتی میتواند داشته باشد، اعم از: نوسانات برق شهری، استفاده ازکابلهای ورودی وخروجی تقلبی وفلش مموریهای ویروس دار، خرابی ونیم سوز شدن بردهای پاور ومین برد. همانطورکه مطالعه فرمودید علل زیادی رامیتوان به خاموش وروشن شدن ناگهانی تلویزیونها نسبت داددر ادامه بررسی تک تک آنها میپردازیم. بانماسرویس همراه باشید.

نوسانات واختلالات برق شهری

این مورد دست من و شما نیست و کار خاصی برای رفع کلی نوسانات برقی نمیتوان کرد.اما برای حفاظت از دستگاه های برقی خود؛ خواه تلویزیون باشد یا ماکروویو و… برای استفاده از آنها و اتصالشان به برق، آن ها را مستقیما به پریز نزنید.حتما از محافظ های برقی استفاده کنید.

استفاده از کابل های HDMI بی کیفیت

لطفا حتما ازکابل های وروردی وخروجی اصل واورجینال برای تلویزیونهای خود استفاده کنید. چراکه استفاده ازانواع نامرغوب آنها مشکلات جدی وگاهی جبران ناپذیری برای دستگاهتان به وجود میاورد. نصب کابلهای نامرغوب، سبب خرابی اصلیترین ومهمترین قطعات تلویزیون به نام بردهای پاور، مین برد شده درانتها باسوختن CPU همراه میشود.

فلش مموریهاو USB

قطعا اگر تنظیمات وبرنامه ریزی دستگاه هوشمندی چون تلویزیون بهم بریزد تازمان تنظیم وسرویس مجدد نمیتواند کارایی درستی ازخود ارائه دهد. این بلایی که استفاده ازفلش مموریها وUSB  آلوده ویروس برسر تلویزیون شما میاورند. لازم است قبل ازاستفاده ازچنین قطعاتی واتصالشان به تلویزیون ازسلامت آنها اطمینان یابید.

خرابی IC  برد پاور

بخشی ازبردپاور است. تشکیل دهنده ICبا جایگزین کردن این قطعه بانوع جدید وسالم، مشکل دستگاه برقیتان حل خواهدشد .همچنین میتوانید برای جلوگیری ازبروز مجدداین مشکل، تعویض خازنهای پیرامون این قطعه اقدام کنید.

خرابی مین برد تلویزیون سامسونگ

خرابی مین برد تلویزیون سامسونگ اگراین بخش دچار اختلال شده باشد راهی جزیاری گرفتن ازتکنسینهای تعمیرکار برایتان باقی نمیماند.Mainboard یابرد اصلی، همانطورکه ازنامش پیداست ازقطعات حائز اهمیت ورابط میان تمامی قطعات درون تلویزیون سامسونگ میباشد. همه اینها یعنی نقص دراین بخش منزله خرابی تمامی سیستم درونی تلویزیون اگر سریعا برای ترمیم اقدام نکنید کم کم باگذشت زمان دیگر قطعات دستگاه نیزازکار خواهد افتاد.

خراب شدن مدارهای استندبای و خرابی پاور

مدار محافظ به قطعه تلقی میشودکه درصورت بروز اختلال درتلویزیونها فعال میشود، یعنی تاقبل ازآن کار نمیکند! وظیفه این قطعه تغذیه توانmcu وقطعات دیگر تلویزیونlcd درحالت خاموش بودن تلویزیون میباشد. اگربرد پاور خراب شده باشداین قطعه درستی فعال شده وبه شما هشدار خرابی دربخشی ازتلویزیون رامیدهد.

اما گاهی ممکن است خوداین مدار مشکل برخورده وباعث روشن خاموش شدن ناگهانی تلویزیون شود. تشخیص اینکار نیز ازعهده کارشناسان تعمیراتی برمیاید.کارشناسان نماسرویس آماده خدمات رسانی به شما کاربران عزیزو تعمیر تلویزیون سامسونگ شما میباشند. جهت ارتباط باتکنسینهای متبحرما کافیست ازطریق راههای ارتباطی ذکر شده درسایت اقدام فرمایید.

تلویزیون سامسونگ هنگ میکند

5 نکته مهم:

 1. وقتی تلویزیون سامسونگ هنگ میکند تصویر تلویزیون سامسونگ ازقسمت بالا تاریک وروشن میشود وتصویر 2تایی میگردد این ایراد درقسمت پنل صفحه نمایش ایجاد میشود ویکی ازایرادات متداول مدل تلویزیونهای سری پنچ ومدلهای 5500و 5550و 5000 سامسونگ میباشد. برای رفع مشکل ابتدا اتصالات کابل واتصالات آنتن خودرا بررسی کنید واگر نتیجه نرسیدیداز متخصصین باتجربه کمک بگیرید.
 2. قطع شدن تصویر تلویزیون سامسونگ باخرابی بورد نیکان آخرین مرجع پردازش تصویر قبل ازاعمال پنل دستگاه است تصویر قطع میشودالبته دراین حالت نورضمینه ویا بک لایت موجود دارداین ایراد درتلویزیونهای ال سی دی سامسونگ زیاد دیده میشود.
 3. خاموش و روسن شدن تلویزیون سامسونگ وایجاد حاله سیاه روی تصویر درتلویزیون است این خرابی درتلویزیونهای ال ای دی سری H سامسونگ مدلUA48H5590بوجود میاید که برای بهترین حالت تعمیر باید بک لایت بصورت کامل تعویض گردد.
 4. ایراد دیر روشن شدن تلویزیونهای سامسونگ مختص تلویزیون های ال سی دی سامسونگ میباشد وبه خرابی برد پاور دستگاه برمی گردد.این ایراد بیشتر درتلویزیونهایی چندین سالها ازعمرآن گذشته باشد دیده میشود. دراین مشکل پس ازدقایقی روسن ماندن وچشمک زدن چراغ استندبای، دستگاه روشن میشودولی مرور این زمان بیشتر میشود ونهایتا باآسیب رسیدن بخش برد اصلی دستگاه، کاملا خاموش میشود.
 5. یکی دیگراز مشکلات تلویزیونهای سامسونگ سری5خاموش شدن آنها درحین نوسانات برق میباشدکه موجب میشود حافظه دستگاه پاک شود وترتیب کانالها بهم بریزد بنابراین بهتر است برای جلوگیری ازاین مشکل ازیک محافظ برای کنترل نوسانات برق استفاده کنید ودوشاخه دستگاه راه مستفیم به پریز نزنید.

تصویر تلویزیون سامسونگ از بالا تیره و روشن میشود

اگر متوجه تغییر رنگ تصویر تلویزیون سامسونگ خود شدید ممکن است ایراد آنتن باشد اگراین موضوع راچک کردید ومشکل برطرف نشدبه ماکه  نمایندگی تلویزیون سامسونگ هستیم درقسمت خدمات آنلاین این مجموعه مراجعه فرمایید. ما سعی کردیم مهمترین مشکلات تلویزیونه سامسونگSamsung اشاره کنیم. ازانجایی تعمیرات تلویزیون سامسونگ کاری تخصصی است پس حتمااز نمایندگی تلویزیون سامسونگ(Samsung) بخواهید تاتلویزیون شمارا عیب یابی و تعمیر تلویزیون سامسونگ (Samsung) بپردازد.

روش های زیاد شدن طول عمر تلویزیون سامسونگ

 1. میزان کمتری ازتلویزیون هوشمند خود، ازطریق وای فای استفاده کرده وبه وب گردی درسایتها بپردازید. (علت:استفاده مداوم ازاین وای فای تلویزیون، چیپ اصلی مادر برد فشار زیادی می آورد)
 2. ازاستفاده رسیور، برای تلویزیونهای رسیور سرخود، بپرهیزهید.
 3. بعد ازهر دوساعت استفاده مداوم ازتلویزیون سامسونگ، نیم ساعت آن راخاموش کنید تاقطعات داخلی سرد شده ودستگاه اصطلاح استراحت کند. (علت:گرمای ایجاد شده ازطریق روشن بودن مداوم تلویزیون، سبب استهلاک برد اصلی میشود)
 4. قبل ازوارد کردن،یاخارج کردن USBیاهمان فلش، تلویزیون راخاموش کنید.
 5. قبل ازاتصال سایر دستگاهابه تلویزیون، مانند تلفن همراه یافلش، ازسلامتشان وکیفیت سیمهای رابط اطمینان حاصل کنید.(علت:استفاده ازکابلهای نامرغوب مانند کابل غیر اورجینال HDMI واتصالشان به تلویزیون، باعث سوختن cpuروی برداصلی میشود)
 6. قبل ازترک خانه برای سفر، تلویزیون رااز برق کشیده وتمامی اتصالاتش راقطع کنید. (علت:پیش گیری ازآسیب دیدن تلویزیون دربرابر نوسانات برق)
 7. قبل ازتمیز کردن صفحه تلویزیون، آن رااز برق بکشید واز اسپری کردن مستقیم آب صفحه آن بپرهیزید.
 8. اگر اطلاعات کافی راجعبه سرویس منوی تلویزیون ندارید، ازدستکاری وتنظیم این بخش صرف نظر کنید.
 9. هنگام بروز رسانی تلویزیون، اتصال آن را برق جدا نکنید.

نمونه کار تعمیر تلویزیون سامسونگ (samsung) (تعویض بک لایت)

برای تعمیر تلویزیون خود با شماره نمایندگی 66382329-66863221  تماس حاصل فرمایید

در صورت ثبت سفارش به صورت آنلاین از تخفیف 15 درصدی بهرمند گردید.

دسته‌ها

می توانید این مقاله را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید

نمایندگی سامسونگ

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام من یه تلویزیون سامسونگ دارم که نصف تصویر خاموش شده باید چه کار کنم میشه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم

  پاسخ
  • mohamaedbrahimi
   تیر 8, 1399 3:57 ب.ظ

   سلام ممنون از پیغام شما
   حتما از طریق سایت و یا با شماره شرکت تماس حاصل فرمایید تا تیم مورد نظر برای شما ارسال شود.

   پاسخ
 • ال سی دی تلویزیون من ازگوشه اش شکسته وتصویر خرابه .چقدرهزینه تعمیرش هست ؟

  پاسخ
  • mohamaedbrahimi
   تیر 31, 1399 3:48 ب.ظ

   سلام وقت بخیر خدمت دوست عزیز برای هزینه حتما با ما تماس گرفته شود چون باید نوع تلویزیون اندازه آن و… مشخص شود.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

من با این قوانین موافقم.

فهرست