بک لایت

بک لایت قرار گرقتن یک سری از لامپ ها در کنار هم برای دیدن نور تصویر می باشد. که پس از خرابی مشکلاتی را برای تلویزیون ایجاد می کند که حتما باید هرچه سریع تر برای تعمیرات آن را به نمایدنگی های معتبر سپرد.

فهرست