خاموش و روشن شدن تلویزیون سامسونک

خاموش و روشن شدن تلویزیون سامسونک تلویزیون سامسونگ پس از مدتی کار مداوم این ایراد را پیدا می کند این ایراد بیشتر در سری 5 اتفاق می افتد. برای رفع مشکل با نمایندگی سامسونگ نماسرویس تماس حاصل فرمایید.

فهرست