تاخیر روشن شدن تلویزیون سامسونگ

تاخیر روشن شدن تلویزیون هر گاه دستگاه پس از چند دقیقه و چشمک زدن چراغ استندبای روشن شود. ایراد از برد پاور می باشد و از آنجا که به مرور این زمان بیشتر می گردد و نهایتا با آسیب به بخش برد پاور دستگاه کاملا خاموش می شود باید هرچه زودتر تعمیر گردد.

فهرست