تلویزیون سامسونگ صدا دارد اما تصویر ندارد

تلویزیون سامسونگ صدا دارد تصویر ندارد این مشکل از قسمت بک لایت تلویزیون سامسونگ می باشد وقتی لامپ های موجود در بک لایت دچار مشکل میشوند تصویر تلویزیون دچار ایراد میگردد.

تلویزیون سامسونگ صدا دارد اما تصویر ندارد

تلویزیون سامسونگ صدا دارد اما تصویر ندارد

تلویزیون سامسونگ صدا دارد اما تصویر ندارد تلویزیون سامسونگ صدا دارد اما تصویر ندارد مشکل از قسمت بک لایت تلویزیون ال ای دی led سامسونگ می باشد. که احتمالا تعمیر…
فهرست